Kiinteistökaupan salainen virhe, eli piilevä virhe tai piilovirhe

3 lokakuun, 2020 11:43 am Published by Leave your thoughts

Aiemmassa artikkelissani kävin lävitse yleisluontoisesti eri kiinteistökauppojen virhetyyppejä, joita maakaari tuntee olevan laatuvirhe, vallintavirhe ja oikeudellinen virhe. Näistä virhetyypeistä tässä artikkelissa käsitellään laatuvirheiden yhtä tyyppiä eli salaista virhettä. Muihin virhetyyppeihin palataan myöhemmin. Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää kiinteistökaupan virheistä, ota yhteyttä ja sovitaan maksuton alkukonsultaatio. Eri kiinteistön kaupan virhetyypeistä salainen virhe on yksi käytännössä […]

Kiinteistökaupan virheet – johdanto eri virhetyyppeihin

21 helmikuun, 2018 5:12 pm Published by Leave your thoughts

Tämä artikkeli aloittaa artikkelisarjan, jossa käyn läpi erilaiset kiinteistökaupan virheet. Tässä artikkelissa luon ensin yleiskatsauksen aiheeseen, jonka jälkeen käyn erilaiset virhetyypit läpi myöhemmissä artikkeleissa. Kiinteistön kaupan virheet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joita ovat laatuvirhe, vallintavirhe tai oikeudellinen virhe. Jaottelu perustuu maakaaren vastaavasti otsikoituihin virhesäännöksiin. Aiemmin olemme kirjoittaneet myös asuntokaupan virheistä täällä. Kiinteistöllä tarkoitetaan maakaaren järjestelmässä maapohjaa, […]