Kiinteistökaupan salainen virhe, eli piilevä virhe tai piilovirhe

3 lokakuun, 2020 11:43 am Published by Leave your thoughts

Aiemmassa artikkelissani kävin lävitse yleisluontoisesti eri kiinteistökauppojen virhetyyppejä, joita maakaari tuntee olevan laatuvirhe, vallintavirhe ja oikeudellinen virhe. Näistä virhetyypeistä tässä artikkelissa käsitellään laatuvirheiden yhtä tyyppiä eli salaista virhettä. Muihin virhetyyppeihin palataan myöhemmin. Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää kiinteistökaupan virheistä, ota yhteyttä ja sovitaan maksuton alkukonsultaatio. Eri kiinteistön kaupan virhetyypeistä salainen virhe on yksi käytännössä […]

Tapaamisoikeus – isän, äidin vai lapsen tapaamisoikeus?

28 tammikuun, 2020 8:14 am Published by Leave your thoughts

Tapaamisoikeus on mahdollista saada vahvistetuksi ja siten täytäntöönpanokelpoiseksi kahdella tavalla. Ensinnäkin isä ja äiti voivat sopia lapsen tapaamisoikeuden sisällöstä yhdessä lastenvalvojan luona. Toiseksi, mikäli vanhemmat eivät pääse asiassa sopuun, tapaamisoikeuden sisältö voidaan ratkaista tuomioistuimessa isän tai äidin aloitteesta. Lastenvalvojalla vahvistettu tapaamissopimus tai tuomioistuimen määräys tapaamisista on lähtökohtaisesti täytäntöönpanokelpoinen eli vanhempien on noudatettava sopimusta täytäntöönpanoprosessin uhalla. […]

Koeaika, perusteet ja käytäntö – Milloin koeajalla irtisanominen on laillista?

28 syyskuun, 2019 4:31 pm Published by Leave your thoughts

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta (työsopimuslaki 1 luku 4 §). Määräaikaisissa työsopimuksissa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, mutta ei enempää kuin kuusi kuukautta. Koeajasta voidaan sopia suullisesti tai kirjallisesti. Koeajasta sopimisen on oltava selkeää ja esimerkiksi suurpiirteiset toteamukset kuten ”katsotaan miten työ lähtee käyntiin” eivät […]

Laiton irtisanominen ja työoikeus – milloin potkut ovat laittomat?

12 syyskuun, 2019 9:56 am Published by Leave your thoughts

Työsopimuslaki rajaa irtisanomisen perusteita siten, että työsopimuslain mukainen työsuhteen irtisanomisen syy voi olla 1) työntekijän henkilöön liittyvään syy, eli henkilökohtainen peruste irtisanomiselle tai 2) taloudellinen ja tuotannollinen syy. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä on kysymys myös, jos työpaikalla järjestetään yhteistoimintaneuvottelut eli YT-neuvottelut. Työntekijän mahdollinen korvaus laittomasta irtisanomisesta on enintään 24 kuukauden palkka riippuen työnantajan menettelystä, irtisanomisen […]

Kiinteistökaupan virheet – johdanto eri virhetyyppeihin

21 helmikuun, 2018 5:12 pm Published by Leave your thoughts

Tämä artikkeli aloittaa artikkelisarjan, jossa käyn läpi erilaiset kiinteistökaupan virheet. Tässä artikkelissa luon ensin yleiskatsauksen aiheeseen, jonka jälkeen käyn erilaiset virhetyypit läpi myöhemmissä artikkeleissa. Kiinteistön kaupan virheet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joita ovat laatuvirhe, vallintavirhe tai oikeudellinen virhe. Jaottelu perustuu maakaaren vastaavasti otsikoituihin virhesäännöksiin. Aiemmin olemme kirjoittaneet myös asuntokaupan virheistä täällä. Kiinteistöllä tarkoitetaan maakaaren järjestelmässä maapohjaa, […]

Elatus ja sen muutos – miten haen muutosta elatukseen?

24 marraskuun, 2017 12:34 pm Published by Leave your thoughts

Elatusasioihin perehtynyt lakimies on korvaamaton apu. Soita meille jo tänään tai ota yhteyttä sivun oikeassa reunassa olevalla yhteydenottolomakkeella, niin selvitämme asiaasi. Yhteydenotto ei koskaan maksa mitään, jos soittosi ei johda toimeksiantoon. Elatusasioihin on useimmiten mahdollista saada valtion maksamaa oikeusapua tai vakuutusyhtiön kustantamaa oikeusturvaa. Elatus kattaa lapsen menot. Elatusvastuu jakautuu vanhempien kesken heidän taloudellisten tilanteidensa mukaisesti. Lapsesta erossa asuva vanhempi (etävanhempi) joutuu […]

Epäilty talousrikos konkurssissa

14 lokakuun, 2017 12:03 pm Published by Leave your thoughts

Toimistomme juristeilla on kattava osaaminen talousrikosasioissa, etenkin konkurssiliitännäisissä rikosasioissa, kuten velallisen epärehellisyysrikoksissa ja kirjanpitorikoksissa. Syytteessä kuvattu teko ei aina pidä paikkaansa – syyttäjän on voinut olla vaikeaa saada tietoa todellisista toimijoista rikoksen taustalla ja syyte on voitu nostaa puutteellisella näytöllä. Toisaalta monet talousrikoksiin liittyvistä asioista ovat hyvin tulkinnanvaraisia ja monimutkaisia. Kirjanpito- ja muun paperiaineiston pohjalta […]

Milloin yksinhuoltajuus? – Perusteet ja käytäntö

5 lokakuun, 2017 12:11 pm Published by Leave your thoughts

Yksinhuoltajuus ei ole itseisarvo, mutta joskus se voi olla välttämätöntä. Oikeudessamme pääsääntönä on yhteishuoltajuus. Yksinhuoltajuutta voi hakea käräjäoikeudelta, jos sille on perusteita. Toimistollamme on vahvaa osaamista vaativista huoltajuuskiistoista. Ota meihin yhteyttä, niin selvitetään tilanteesi. Teemme kaikkemme auttaaksesi sinua löytämäään ratkaisun tilanteesi, oli se kuinka vaikea tahansa. Puhelinyhteydenotto on aina maksuton ja alkutapaaminen on maksuton, jos se ei […]

Ylimääräinen muutoksenhaku hallintoasioissa ja kunta-asioissa

4 lokakuun, 2017 12:12 pm Published by Leave your thoughts

Hallintoasioissa on lähtökohtaisesti 30 päivän valitusoikeus, ja mikäli mahdollista tyytymättömyyden ilmoitusta ei seuraa valitus hallinto-oikeuteen, niin hallintopäätös saa lainvoiman viimeistään tällöin. 30 päivän valitusaika on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika, joten on ollut tarpeen taata asianosaisen oikeusturva myös pidemmälle ajalle. Tästä syystä lainvoimaiseen hallintopäätökseen voi kohdistua ylimääräinen muutoksenhaku. Myös kunta-asioissa, eli asioissa joihin sovelletaan kuntalakia, on […]

Virhe käytetyn asunnon kaupan kohteessa

5 kesäkuun, 2017 10:45 am Published by Leave your thoughts

Käytetyn asunnon virheet jaetaan asuntokauppalaissa kolmeen: yleinen virhe, taloudellinen virhe ja oikeudellinen virhe. Virheistä puhuttaessa on kuitenkin tiedostettava, että asunnossa voi olla erilaisia puutteita ja vikoja, jopa suoranaisia rakennusvirheitä, vaikka asunnossa ei olisi asuntokauppalain tarkoittamaa virhettä. Toinen tärkeä tiedostettava seikka on, että asunnon ostajan velvollisuus tarkastaa asunto ennen kauppaa rajoittaa sitä, mihin voidaan vedota asunnon […]