Kiinteistökaupan salainen virhe, eli piilevä virhe tai piilovirhe

3 lokakuun, 2020 11:43 am Published by Leave your thoughts

Aiemmassa artikkelissani kävin lävitse yleisluontoisesti eri kiinteistökauppojen virhetyyppejä, joita maakaari tuntee olevan laatuvirhe, vallintavirhe ja oikeudellinen virhe. Näistä virhetyypeistä tässä artikkelissa käsitellään laatuvirheiden yhtä tyyppiä eli salaista virhettä. Muihin virhetyyppeihin palataan myöhemmin. Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää kiinteistökaupan virheistä, ota yhteyttä ja sovitaan maksuton alkukonsultaatio. Eri kiinteistön kaupan virhetyypeistä salainen virhe on yksi käytännössä […]

Kiinteistökaupan virheet – johdanto eri virhetyyppeihin

21 helmikuun, 2018 5:12 pm Published by Leave your thoughts

Tämä artikkeli aloittaa artikkelisarjan, jossa käyn läpi erilaiset kiinteistökaupan virheet. Tässä artikkelissa luon ensin yleiskatsauksen aiheeseen, jonka jälkeen käyn erilaiset virhetyypit läpi myöhemmissä artikkeleissa. Kiinteistön kaupan virheet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joita ovat laatuvirhe, vallintavirhe tai oikeudellinen virhe. Jaottelu perustuu maakaaren vastaavasti otsikoituihin virhesäännöksiin. Aiemmin olemme kirjoittaneet myös asuntokaupan virheistä täällä. Kiinteistöllä tarkoitetaan maakaaren järjestelmässä maapohjaa, […]

Virhe käytetyn asunnon kaupan kohteessa

5 kesäkuun, 2017 10:45 am Published by Leave your thoughts

Käytetyn asunnon virheet jaetaan asuntokauppalaissa kolmeen: yleinen virhe, taloudellinen virhe ja oikeudellinen virhe. Virheistä puhuttaessa on kuitenkin tiedostettava, että asunnossa voi olla erilaisia puutteita ja vikoja, jopa suoranaisia rakennusvirheitä, vaikka asunnossa ei olisi asuntokauppalain tarkoittamaa virhettä. Toinen tärkeä tiedostettava seikka on, että asunnon ostajan velvollisuus tarkastaa asunto ennen kauppaa rajoittaa sitä, mihin voidaan vedota asunnon […]

Miten ja milloin taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä voi valittaa?

14 huhtikuun, 2017 12:21 pm Published by Leave your thoughts

Osakkeenomistajan ei ole pakko olla osallistunut kokoukseen, jonka päätöstä hän moittii. Kokoukseen osallistunut osakas ei voi valittaa päätöksestä, jonka puolesta hän on äänestänyt ja jonka hän on muutoin selvästi hyväksynyt. Moitekanteen nostajan on hyvä äänestää päätöstä vastaan tai ilmoittaa muuten tyytymättömyytensä. Yhtiökokouspöytäkirjaan merkityt tiedot eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja mikäli osakkeenomistaja on esimerkiksi epähuomiossa äänestänyt […]