Epäilty talousrikos konkurssissa

14 lokakuun, 2017 12:03 pm Published by Leave your thoughts

Toimistomme juristeilla on kattava osaaminen talousrikosasioissa, etenkin konkurssiliitännäisissä rikosasioissa, kuten velallisen epärehellisyysrikoksissa ja kirjanpitorikoksissa. Syytteessä kuvattu teko ei aina pidä paikkaansa – syyttäjän on voinut olla vaikeaa saada tietoa todellisista toimijoista rikoksen taustalla ja syyte on voitu nostaa puutteellisella näytöllä. Toisaalta monet talousrikoksiin liittyvistä asioista ovat hyvin tulkinnanvaraisia ja monimutkaisia. Kirjanpito- ja muun paperiaineiston pohjalta […]

Mitkä ovat rikoksen uhrin oikeudet?

12 huhtikuun, 2017 12:24 pm Published by Leave your thoughts

Uhria avustavan lakimiehen tehtävä alkaa pääsääntöisesti sen jälkeen, kun epäillystä rikoksesta on nostettu syyte. Kun rikossyyte on nostettu, uhrin tai omaisen lakimieskustannukset on mahdollista saada korvatuksi valtion maksamana oikeusapuna tai vakuutuspohjaisena oikeusturvana. Rikosilmoituksen tekemiseen ei pääsääntöisesti tarvitse lakimiesapua, mutta neuvomme mielellämme tässä puhelimitse. Uhrin on mahdollista saada avustaja määrätyksi jo rikosilmoitusta seuraavaan esitutkintavaiheeseen tietyin edellytyksin, joita kuvataan enemmän […]

Oikeusapu, puolustaja ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustaja

12 maaliskuun, 2017 12:35 pm Published by Leave your thoughts

Oikeusapu Oikeusavulla tarkoitetaan sitä, että yksityishenkilö voi saada kokonaan tai osin valtion maksaman oikeudellisen avustajan. Oikeusapua tarjoavat oikeusaputoimistojen lisäksi yksityiset lakimiehet. Katso myös toisesta artikkelistamme lisää siitä, miten saat ilmaista oikeusapua. Yksityisen lakimiehen tarjoamaa oikeusapua voi saada pääasiassa tuomioistuinasioihin, kuten esimerkiksi: Rikosoikeudenkäynnit, Lasten huoltoon, elatukseen, tapaamiseen ja asumiseen liittyvät asiat, Erilaiset muut tuomioistuinasiat kuten mm. velkomus, riita, ulosottovalitus, […]