Koeaika, perusteet ja käytäntö – Milloin koeajalla irtisanominen on laillista?

28 syyskuun, 2019 4:31 pm Published by Leave your thoughts

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta (työsopimuslaki 1 luku 4 §). Määräaikaisissa työsopimuksissa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, mutta ei enempää kuin kuusi kuukautta. Koeajasta voidaan sopia suullisesti tai kirjallisesti. Koeajasta sopimisen on oltava selkeää ja esimerkiksi suurpiirteiset toteamukset kuten ”katsotaan miten työ lähtee käyntiin” eivät […]

Laiton irtisanominen ja työoikeus – milloin potkut ovat laittomat?

12 syyskuun, 2019 9:56 am Published by Leave your thoughts

Työsopimuslaki rajaa irtisanomisen perusteita siten, että työsopimuslain mukainen työsuhteen irtisanomisen syy voi olla 1) työntekijän henkilöön liittyvään syy, eli henkilökohtainen peruste irtisanomiselle tai 2) taloudellinen ja tuotannollinen syy. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä on kysymys myös, jos työpaikalla järjestetään yhteistoimintaneuvottelut eli YT-neuvottelut. Työntekijän mahdollinen korvaus laittomasta irtisanomisesta on enintään 24 kuukauden palkka riippuen työnantajan menettelystä, irtisanomisen […]