Ehdot

Lakiasiaintoimisto Waly & Koskinen toimeksiantojen yleiset ehdot 1.10.2017 alkaen

 

Tämä asiakirja sisältää ne yleiset ehdot (”Ehdot”), joilla Lakiasiaintoimisto Waly & Koskinen Oy (”Me”) toteutamme lainopillisia palveluita asiakkaalleen, eli sinulle (”Sinä”). Koska arvostamme asiakkaitamme, Me olemme tehneet nämä Ehdot Sinulle mahdollisimman selkokielisiksi. Mikäli Sinulla on näistä Ehdoista jotain kysyttävää, Me vastaamme mielellämme kaikkiin selventäviin lisäkysymyksiin.

 

1 § Toimeksiantosopimus, joka tehdään Meidän edustajan tai muun työntekijän kanssa, katsotaan tehdyksi Lakiasiaintoimisto Waly & Koskinen Oy:n (y-tunnus 2805368-1) kanssa.

 

2 § Me noudatamme kaikessa toiminnassa Suomen lakia ja kaikkia eettisiä ohjeita jotka säätelevät toimintaamme.

 

3 § Sinä annat Meille toimeksiannon (”Toimeksianto”), joka kattaa siihen sisältyväksi sovitut asiat.

 

4 § Toimeksiannon vastaanottaminen vahvistetaan suullisesti tai kirjallisesti.

 

5 § Veloitamme Toimeksiannoista hinnastomme mukaisesti, ellei muusta ole sovittu Sinun kanssasi. Voimassaolevat tuntihintamme ja minimiveloitukset (”Hinnasto”) Sinä löydät aina Meidän nettisivuiltamme www.wlaki.fi/kustannukset ja Meidän tiloissamme esillä olevasta Hinnastosta. Veloitusperusteet ovat erilliset yksityisille ja yrityksille Hinnaston mukaisesti. Kaikki muut kuin luonnolliset henkilöt katsotaan yrityksiksi tässä suhteessa. Kulut veloitetaan palkkion lisäksi Hinnaston mukaisesti.

 

6 § Laskutamme kaikki Toimeksiantosi hoitamisessa tekemämme toimenpiteet päiväkohtaisesti jokaiselta alkavalta 20 minuutilta, päivittäisen minimiveloituksen ollessa 20 minuuttia.

 

7 § Jos Toimeksianto on sovittu hoidettavaksi kiinteään hintaan, se sisältää aina enimmäistuntimäärän tai muun erittelyn sen kattamista toimista, jonka Me ilmoitamme Sinulle tarjouksemme yhteydessä. Enimmäistuntimäärä on aina tuntimäärä, jonka Me olemme arvioineet riittävän Sinun Toimeksiantosi hoitamiseksi. Mikäli kiinteä tuntimäärä ei riitä Toimeksiantosi hoitamiseen sellaisista syistä, joita Me emme voineet arvioida Toimeksiantoasi vastaanottaessamme, ilmoitamme tästä Sinulle. Vastaava koskee tilanteita, joissa Toimeksianto edellyttää sellaisia toimia, joiden ei ole sovittu kuuluvan kiinteään hintaan. Ylimenevät tunnit laskutetaan voimassa olevan Hinnastomme mukaan.

 

8 § Mikäli Me havaitsemme Toimeksiantoa hoitaessamme, että Sinun oikeuksiesi tai etujesi toteutuminen edellyttää Toimeksiannon laajentamista alkuperäisestä, Me ehdotamme Sinulle Toimeksiannon laajentamista. Sinä päätät, haluatko laajentaa Toimeksiantoa.

 

9 § Me olemme ottaneet vastuuvakuutuksen, joka kattaa Toimeksiantosi. Vastuuvakuuttajamme on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. Vastuuvakuutuksemme enimmäiskorvausmäärä on 200 000 euroa.

 

10 § Vastuumme yritysasiakkaita kohtaan rajoittuu vastuuvakuutuksestamme maksettuun korvaukseen. Tämä ehto ei koske yksityishenkilöitä.

 

11 § Selvitämme aina Sinun Toimeksiantoasi vastaanottaessamme, oletko oikeutettu valtion maksamaan oikeusapuun, oikeusturvavakuutuksesta maksettavaan oikeusturvaan tai muuhun. Mikäli nämä ovat Sinun käytettävissäsi, Me mainitsemme tästä aina erikseen.

 

12 § Me olemme oikeutettuja laskuttamaan Sinulta kaikki sellaiset toimenpiteet, joita oikeusturvavakuutus ei korvaa mistä tahansa syystä, ellei toisin ole sovittu. Jos otamme vastaan oikeusavulla toteutettavan toimeksiannon joka sisältää myös muita kuin oikeusavun piiriin kuuluvia toimia, näiden toimien laskuttamisesta sovitaan erikseen.

 

13 § Nämä ehdot hyväksymällä Sinä sallit, että Me voimme käyttää toimeksiantojen hoitamisessa sähköpostia.